siteheader Monique Zitgedeelte Dressoir Behandeltafel SchildEEN

Maatregelen i.v.m. het Coronavirus

Gelukkig mag ik u weer ontvangen, maar omdat het Coronavirus nog steeds actief is, zijn er voor uw en mijn veiligheid vanuit de beroepsorganisatie een aantal spelregels opgesteld die u hieronder aantreft.

U wordt geacht deze spelregels te lezen en te respecteren.
sitefooter sitefooter
© Libel in Balans | Van Eert Communicatie